Kwaliteit

NOG kwaliteitsregistraties worden vernieuwd – cataractregistratie

De NOG kwaliteitsregistraties worden tot nu toe gevuld door de benodigde patiënteninformatie handmatig over te typen uit het EPD. Deze administratieve belasting wordt weggenomen als de registraties automatisch worden gevuld vanuit het EPD. Bijkomend voordeel is dat typefouten worden voorkomen. Vandaar dat de NOG kwaliteitsregistraties worden vernieuwd. 

De kwaliteitsregistratie cataract is als eerste vernieuwd 

Wat is er nieuw?

 • Bij de start is kritisch gekeken naar de uitvraag. Dit heeft geleid tot een kleinere dataset.
 • Er is een toelichting per te registreren item geschreven, zodat helder is welke items wanneer moeten worden meegenomen in de registratie – ongeacht de wijze van aanlevering. Dit bevordert eenduidig registreren.
 • De benchmark weergave is gemoderniseerd en uitgebreid.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door SKMS (Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten) en Registratie aan de Bron.

De nieuwe cataractreagistratie is vanaf 1 december 2020 in gebruik genomen.
Het vraagt per instelling actie om over te stappen en tot automatische aanlevering over te kunnen gaan. Onder andere om de benodigde items eenduidig vast te kunnen leggen in het EPD en ze vervolgens uit het EPD te halen en te verzenden. Dat zal niet van vandaag op morgen geregeld zijn. Vandaar dat de komende tijd de benodigde patientgegevens voor de nieuwe cataractregistratie op drie manieren aangeleverd kunnen worden, waarbij deze gegevens wel allemaal in dezelfde database landen:

 • Handmatig via een web-formulier
 • Batchaanlevering in de vorm van een XML-bestand
 • Automatisch via FHIR koppeling

De overstap naar de nieuwe registratie
Inmiddels zijn meer dan honderd instellingen overgestapt op de nieuwe registratie. Is uw instelling overgestapt vóór 1-1-2021, dan heeft dat als voordeel dat u een volledig kalenderjaar in de nieuwe database registreert. Dat is handig voor de aanlevering aan de transparantiekalender over verslagjaar 2021.
In de meeste gevallen zal de de overstap eerst naar de nieuwe handmatige invoeromgeving zijn gemaakt. Het goede nieuws is dat ook dit gedeelte vernieuwd is, zodat invoeren minder tijd kost dan voorheen.
De komende tijd kunt u binnen uw instelling toewerken naar XML-aanlevering of volledig automatische aanlevering. De documenten die geschreven zijn n.a.v. de ervaringen in de pilots helpen u hierbij.

Meer informatie over de overstap:


Publicaties

 • Informatiepagina over de cataractregistratie op de website van DHD
 • Webinar Verdiepingssessie over analyse van het zorgproces
 • Artikel over de pilot automatische aanlevering in RadboudUMC
 • Filmpje over de pilot automatische aanlevering in RadboudUMC
 • Artikel in Kompakt, de NOG congreskrant. (te lezen na aanmaken van een gratis account)
 • Filmpje bij Kompakt artikel “Het interessante gedeelte komt nog”
 • Artikel in De oogarts: “Geautomatiseerde registratie gaat oogarts minder tijd kosten.”