Kwaliteit

kwaliteitsregistratie cataract – automatische aanlevering

De implementatie bevat de volgende onderdelen:

 1. Gegevens gestructureerd vastleggen in het EPD. Hiervoor zijn meestal aanpassingen nodig in het EPD. Instellingen regelen dit lokaal zelf, met uitzondering van HiX standaard content. Over gestructureerd vastleggen in HiX standaard content wordt overlegd met HUGO (HiX User Group Oogheelkunde) en Chipsoft. 
 2. Verzamelen van de benodigde gegevens uit het EPD.
 3. De gegevens verzenden naar Dutch Hospital Data via een FHIR bericht.

U kunt gebruik maken van de volgende documenten bij de overstap naar automatische aanlevering:

 • Beschrijving implementatie cataractregistratie
  In dit document worden de ervaringen die opgedaan zijn tijdens de eerste implementatie beschreven. Daarmee vormt het een basis voor implementaties elders. Het doel van dit document is tweeledig:
  • Het beschrijft in detail de implementatiekeuzes die gemaakt zijn voor de aanlevering van de cataractgegevens van het Radboudumc (met Epic als epd) aan de cataractregistratie van het NOG.
  • Daarnaast dient deze beschrijving als basis voor de opschaling van de implementatie van de cataractaanlevering naar andere instellingen. Overigens is dit document geen projectplan: de informatie is primair inhoudelijk/technisch van aard.
 • Analyse cataractmodule5 v1.0
  Dit is een beschrijving van de dataset, met gedetailleerde uitwerking van de mapping naar zorginformatiebouwstenen (zibs) en bijbehorende Mappingtabel waardelijsten. Dit document is met name bestemd voor de medewerkers van de ICT-afdeling die u ondersteunen bij het gestructureerd vastleggen in het EPD en realiseren van automatische aanlevering. 
 • Analyse zorgproces cataract
  Beschrijving zorgproces cataract en de gegevens die daarin worden vastgelegd, met mapping naar zibs.

Bij wie kunt u terecht met vragen?

Het NOG bureau is er voor al uw project-brede vragen over de oogheelkundige kwaliteitsregistraties. Het NOG probeert middels een buddy systeem instellingen die net klaar zijn met de implementatie van automatische aanlevering te koppelen aan een instelling die gaat starten. Stuur een e-mail of bel 024-32 49 044.

Registratie aan de Bron kan uw vragen beantwoorden over eenduidig registreren in het EPD op basis van Zorginformatiebouwstenen. Stuur een e-mail of bel 030-273 96 43.

Dutch Hospital Data beantwoordt vragen over technische aspecten t.a.v. de aanlevering en inloggen in de nieuwe kwaliteitsregistratie. Servicedesk DHD: 030-799 61 65.

Achtergrondinformatie

 • Artikel over de pilot in RadboudUMC
 • Filmpje over de pilot in RadboudUMC

Terug naar de introductiepagina.