NOG kwaliteitsregistraties worden vernieuwd - cataractregistratie

De NOG kwaliteitsregistraties worden tot nu toe gevuld door de benodigde patiënteninformatie handmatig over te typen uit het EPD. Deze administratieve belasting wordt weggenomen als de registraties automatisch worden gevuld vanuit het EPD. Bijkomend voordeel is dat typefouten worden voorkomen. Vandaar dat de NOG kwaliteitsregistraties worden vernieuwd.

De kwaliteitsregistratie cataract is als eerste vernieuwd 

Wat is er nieuw?

  • Bij de start is kritisch gekeken naar de uitvraag. Dit heeft geleid tot een kleinere dataset.
  • Er is een toelichting per te registreren item geschreven, zodat helder is welke items wanneer moeten worden meegenomen in de registratie - ongeacht de wijze van aanlevering. Dit bevordert eenduidig registreren.
  • De benchmark weergave is gemoderniseerd en uitgebreid.

De nieuwe cataractreagistratie wordt vanaf 1 december 2020 in gebruik genomen.
Het vraagt per instelling actie om over te stappen en tot automatische aanlevering over te kunnen gaan. Onder andere om de benodigde items eenduidig vast te kunnen leggen in het EPD en ze vervolgens uit het EPD te halen en te verzenden. Dat zal niet van vandaag op morgen geregeld zijn. Vandaar dat de komende tijd de benodigde patientgegevens voor de nieuwe cataractregistratie op drie manieren aangeleverd kunnen worden, waarbij deze gegevens wel allemaal in dezelfde database landen:

  • Handmatig via een web-formulier
  • Batchaanlevering in de vorm van een XML-bestand
  • Automatisch via FHIR koppeling

Stap vóór 1-1-2021 over op de nieuwe registratie!
U kunt vanaf nu overstappen op de nieuwe registratie. Doet u dat vóór 1-1-2021, dan heeft dat als voordeel dat u een volledig kalenderjaar in de nieuwe database registreert. Dat is handig voor de aanlevering aan de transparantiekalender over verslagjaar 2021.
In de meeste gevallen zal dat eerst een overstap zijn naar de nieuwe handmatige omgeving. Het goede nieuws is dat ook dit gedeelte vernieuwd is, zodat invoeren minder tijd kost dan voorheen.
Vervolgens kunt u daarna binnen uw instelling toewerken naar XML-aanlevering of volledig automatische aanlevering.

Meer informatie over de overstap:

KNOP HANDMATIG INVOEREN_0.JPG

KNOP BATCHNAALEVERING_0.JPG

KNOP AUTO AANLEVERING_0.JPG

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen