Kwaliteit

kwaliteitsregistratie cataract – handmatige invoer

Stappenplan overstappen op de nieuwe registratie en het nieuwe web-formulier gebruiken

Hieronder volgt een korte toelichting om de overstap naar de nieuwe kwaliteitsregistratie cataract zo soepel mogelijk te laten verlopen binnen uw instelling.

Acties voor de vakgroep oogheelkunde:

 1. Benoem een contactpersoon voor de vakgroep oogheelkunde
  Deze persoon gaat de overstap naar de nieuwe registratie binnen uw instelling in goede banen leiden. Dit kan bijvoorbeeld een medewerker vanuit het stafsecretariaat zijn, of een optometrist die u op dit moment ondersteunt met de kwaliteitsregistratie.
 2. Laat het NOG weten wie namens uw instelling contactpersoon is
  De contactpersoon kan zich kenbaar maken door een mail te sturen naar het NOG bureau.
 3. Kies een intern beheerder voor het aanmaken van de accounts
  Zie de toelichting hieronder bij B. Als u al weet wie beheerder wordt, dan kan de contactpersoon de naam/namen van de beheerders vermelden op het aanmeldformulier. Is dit nog niet bekend bij aanmelding, dan geeft uw contactpersoon de namen binnen twee weken door aan DHD.

De contactpersoon coördineert de volgende punten:

 1. Juridische afhandeling
  Voordat gestart kan worden met het daadwerkelijk invoeren van cataractoperaties in het nieuwe web-formulier moet een aantal documenten worden ondertekend door de Raad van Bestuur van uw instelling en worden teruggestuurd naar Dutch Hospital Data (DHD; de verwerker).
  1. Dit betreft documenten om de patiëntgegevens te mogen gebruiken voor de kwaliteitsregistratie cataract, conform de AVG-regels. Daarin is o.a. ook opgenomen wie toegang krijgt tot de registratie (alleen oogartsen).
  2. Een formulier waarin de Raad van Bestuur van uw instelling toestemming geeft dat de aangewezen beheerder (zie hieronder bij B) het recht krijgen accounts aan te maken voor de eigen oogartsen en aios.
 2. Kies een intern beheerder voor het aanmaken en onderhouden van de accounts
  De instelling zelf kiest één of meerdere beheerders die de toegang regelen voor oogartsen en aios binnen de eigen instelling naar de kwaliteitsregistratie cataract. De beheerder krijgt toegang tot een eenvoudig portaal waar een account voor een nieuwe gebruiker kan worden gecreëerd en aangemeld.
  Met dit account krijgt de betreffende oogarts of aios toegang tot het web-formulier en de benchmarkweergave.
  Het NOG adviseert iemand vanuit de vakgroep oogheelkunde als beheerder te benoemen, zodat het verstrekken van toegang tot de kwaliteitsregistratie in eigen beheer wordt gehouden binnen uw vakgroep.
  Door het hoge beveiligingsniveau van de nieuwe database kan het NOG bureau geen nieuwe accounts uitgeven. Dit mag alleen binnen uw instelling worden uitgevoerd.
 3. Kies het moment van overstap naar de nieuwe registratie; de switch-datum
  Kies een switch-datum.
  Alle operaties die uitgevoerd zijn vóór deze switch-datum moeten volledig worden geadministreerd in de oude NOG kwaliteitsregistratie.
  De operaties ná deze datum worden geadministreerd in de nieuwe NOG kwaliteitsregistratie (via het nieuwe web-formulier).
  De switch-datum wordt op instellingsniveau bepaalt.
  Alle operateurs binnen een instelling conformeren zich aan de switch-datum.
  De oude cataractregistratie is tot 1 juli 2021 in gebruik.
 4. Afronden operaties vóór de Switch-datum
  Zorg dat alle staaroperaties die plaatsvinden voor de switch-datum compleet en afgerond worden in de oude NOG kwaliteitsregistratie.
  Voorkom dat operaties na de switch-datum in de oude omgeving worden ingevoerd. Deze zullen dan door de gebruiker nog eens in de nieuwe omgeving moeten worden ingevoerd.
 5. Aanmaken van gebruikersaccounts voor het nieuwe web-formulier binnen de instelling door de beheerder
  Deadline: zo snel mogelijk na de switch-datum. Juridische afhandeling bij A moet zijn afgerond.
 6. Contactpersoon distribueert de handleiding voor het nieuwe web-formulier naar de gebruikers
  De applicatie is eenvoudig in gebruik en lijkt erg op het oude web-formulier.
  Met name bij de eerste keer inloggen biedt de handleiding ondersteuning.
  Als er onduidelijkheden zijn over het aanmaken van de accounts of het inloggen, bel dan met DHD op nummer: 030 799 61 65
 7. Gebruikers starten met het invoeren van cataractoperaties via het nieuwe web-formulier
  Alle operaties met een operatiedatum na de switch-datum worden in het nieuwe web-formulier ingevuld. De contactpersoon waarborgt dat hiermee wordt gestart.
  De oude registratie blijft in 2021 nog een paar maanden beschikbaar om operaties met een datum vóór de switch-datum af te ronden, en om de aanlevering voor de Transparantiekalender Cataract 2020 te kunnen doen.

Naar de nieuwe kwaliteitsregistratie cataract 

Terug naar de introductiepagina