Toelichting op de WTZa

Per 2022 vervangen de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). Het NOG ontving enkele vragen over de toepassing van deze wetten op MSB’s en andere rechtsvormen van oogartsenpraktijken. Het NOG heeft juridisch advies ingewonnen over de toepassing van deze wetten,

Lees verder

Nieuwe leden voor de subcommissie nascholing gezocht

Wegens het vertrek van een aantal leden van de nascholingscommissie worden enthousiaste collega’s gevraagd om zich aan te melden als lid. We zijn op zoek naar een aios en 2 oogartsen, bij voorkeur een mix van UMC, ZBC en/of algemeen ziekenhuis. Samen met andere collegae voert u het nascholingsbeleid van

Lees verder

Werkplezier van oogartsen in het vizier

Plezier hebben, houden of terugkrijgen in het vak van oogarts, daar gaan we voor! Het NOG bureau start een onderzoek naar factoren die bijdragen aan het werkplezier van oogartsen. Het doel is te komen tot inzicht in het ervaren werkplezier van oogartsen. Dit blijven we ook in de toekomst monitoren

Lees verder

Gezocht: oogartsen voor analyse Logex benchmark

Logex verzorgt bij veel instellingen de benchmark voor de verdeelsystematiek. De BBC wil nader onderzoek doen naar onverklaarde resultaten die uit de benchmark komen. Mogelijke oorzaken zijn de toepassing van efficiencyparameters (o.a. e-health consulten) en de wijze van registreren. De BBC is daarom op zoek naar oogartsen die deel willen nemen aan een analyse

Lees verder

Inschrijven voor BOCA en BORA 2024

U kunt zich tot en met 1 december 2023 aanmelden voor de Bayer Ophthalmic Care Award 2023 (BOCA) en de Bayer Ophthalmology Research Award 2024 (BORA).  Beide awards zijn bedoeld voor onderzoekers en zorgprofessionals werkzaam in de oogheelkunde. De BOCA gaat naar een innovatief zorgproject voor patiënten met een oogaandoening.

Lees verder