Nieuwe stemronde: Uitnodiging autorisatie richtlijn infectieuze keratitis ðŸ”’

Naar aanleiding van de autorisatieronde voor de richtlijn Infectieuze keratitis, zijn er aanvullende commentaren binnengekomen. Aan de hand van deze aanvullende commentaren zijn er aanpassingen gemaakt in de richtlijn. Daarom vragen wij u opnieuw te stemmen. U dient hiervoor ingelogd te zijn. Stemmen kan tot uiterlijk 5 augustus a.s.

Lees verder

Update implementatie bilaterale cataract chirurgie

De richtlijn Cataract is in de periode tussen 2019-2021 herzien. In de nieuwe richtlijn is onder andere de module ‘Tijdsbestek tussen twee cataractoperaties’ opgenomen. Om te voldoen aan de principal practice guideline for bilateral surgery zijn diverse logistieke aanpassingen nodig.

Lees verder

Verplicht CE-certificaat voor medische hulpmiddelen

Vanaf 26 mei 2024 is het verplicht dat alle medische hulpmiddelen op de Europese markt een CE-certificaat onder de Medical Device Regulation (MDR) hebben.

Lees verder

Regioavonden 2024 ðŸ”’

We horen graag van u wat er speelt in uw regio, en we wisselen graag van gedachten over de activiteiten die volgens u in 2025 prioriteit moeten krijgen. Daarom organiseren we dit najaar weer 6 regioavonden. 

Lees verder

Resultaten Cataractregistratie 2023

Hoeveel cataractoperaties zijn in 2023 uitgevoerd? Hoeveel patiënten ondergingen een bilaterale cataractoperatie? En hoeveel visuswinst leverde dit op? We hebben het antwoord op deze en andere vragen samengevat in een infographic.

Lees verder