Doelstellingen

De doelstellingen van onze werkgroep zijn:

  • het bevorderen van oogheelkundige zorg in de lage lonen landen,
  • het stimuleren van (oog)artsen en paramedici om voor korte of langere tijd in de de lage lonen landen te werken,
  • het uitwisselen van ervaringen en informatie over oogheelkunde in de de lage lonen landen, tussen oogartsen, paramedisch personeel en particulieren,
  • het verzamelen van wetenschappelijke gegevens en informatie over de technische mogelijkheden met betrekking tot de oogheelkunde in de lage lonen landen,
  • het bevorderen van informatie-uitwisseling over instanties die financiële steun kunnen verlenen aan oogheelkundige projecten in de lage lonen landen,
  • het stimuleren van onderzoek naar de “tropische” oogziekten in de lage lonen landen en Nederland,
  • het bevorderen van mogelijkheden voor postacademisch onderwijs in de oogheelkunde voor (oog)artsen en paramedici,
  • het ontwikkelen van aangepaste technologie voor oogheelkunde in de lage lonen landen.
Werkgroep Internationale Oogheelkunde