Werkgroep Internationale Oogheelkunde

De Werkgroep Internationale Oogheelkunde (Netherlands Society for International Ophthalmology) heeft als doelstelling het bevorderen van oogheelkundige zorg in de lage lonen landen. Daarnaast stimuleert zij onder meer (oog)artsen om voor korte of langere tijd aldaar werkzaam te zijn.

Lidmaatschap
U kunt zich aanmelden via het NOG ledenportaal.

Kosten
€ 30,- per jaar.

Bestuur
Drs. Ype Henry, voorzitter
Drs. Ruud van der Pol, secretaris
Drs. Tim Westland, penningmeester
Drs. Jan Geert Bollemeijer, lid
Drs. Margreet Hogeweg, lid
Dr. Hans Limburg, lid
Drs. Arie van Oosterwijk, lid

Kom en kijk verder

Secretariaat

Annemarie Ponds
Eikenlaan 26
3941 GR Doorn
0343 – 411119
werkgr.int.ooghlk@gmail.com

Werkgroep Internationale Oogheelkunde