Gecertificeerde oogartsen

In mei 2008 werden de eerste ‘NOG-refractiechirurg’-certificaten uitgereikt. Dit certificaat wordt toegekend aan refractiechirurgen die door intercollegiale toetsing blijk hebben gegeven kwalitatief hoogwaardige oogheelkundige zorg te leveren en te werken volgens de richtlijnen van de Consensus Refractiechirurgie.

Lijst met gecertificeerde refractiechirurgen

Alleen een refractiechirurg die daartoe geregistreerd is door het NGRC mag kenbaar maken dat hij een NGRC-gecertificeerde refractiechirurg is. Deze titel is niet beschermd uit hoofde van de Wet BIG.

Dit is de lijst van gecertificeerde refractiechirurgen.

Indien een oogarts niet op deze gepubliceerde lijst voorkomt, kan dit zijn omdat de Stichting Visitatie NOG naar aanleiding van een bezoek heeft vastgesteld dat de betrokken persoon of kliniek niet beantwoordt aan de normen die het NOG hiervoor heeft gesteld. Het is evenwel ook mogelijk dat de betrokkene niet geïnteresseerd is in een registratie door het NGRC en dan ook geen verzoek heeft ingediend voor een certificering als NGRC-gecertificeerde refractiechirurg.

Disclaimer: De lijst met gecertificeerd refractiechirurgen is sinds 1 januari 2023 niet geüpdatet, omdat de wijze van certificering op dit moment wordt herzien.

Kwaliteitsnormen

Het NOG heeft in samenwerking met haar leden en op basis van onderzoek een aantal kwaliteitsnormen gesteld voor een veilige en deskundige uitvoering van de refractiechirurgie. Deze normen bieden geen garantie voor absolute en volledige kwaliteit en veiligheid van de oogarts die deze behandelingen toepast, maar realiseert daarentegen wel een belangrijke bijdrage daaraan.

Met het oog hierop doet de Stichting Visitatie van het NOG één keer in de vijf jaar een onderzoek om na te gaan of de oogarts deze norm en ook andere normen (nog steeds) respecteert. Na het positief vaststellen hiervan (her)registreert het NOG de oogarts als NGRC gecertificeerde refractiechirurg, om zo voor de consument inzichtelijk te maken welke oogartsen voldoen aan de kwaliteitsnormen van het NOG.

ZKN-keurmerk

Refractiechirurgie vindt veelal plaats in zelfstandige behandelcentra. De Zelfstandige Klinieken met het ZKN-keurmerk staan garant voor een geborgde kwaliteit van medische zorg, een snelle efficiënte en persoonlijke behandeling, waar uw gezondheid centraal staat.

Het ZKN-keurmerk bewaakt het gehele zorgproces van privéklinieken. Van diagnose tot behandelresultaat. Het keurmerk garandeert dat het medisch personeel bevoegd is (d.w.z. BIG-geregistreerd is) om het beroep uit te oefenen.

De klinieken met dit keurmerk hebben het recht om in hun communicatie het logo van ZKN af te beelden. Dit logo is voor iedereen direct herkenbaar. 

Hoe vind ik een goede refractiechirurg?

De keuze voor de oogarts en de instelling bij wie u de behandeling wilt ondergaan is erg persoonlijk. Er zijn verschillen in de stijl van zorg en het is belangrijk dat die aansluit bij uw wensen. In deze paragraaf vindt u wenken en tips ter overweging bij het maken van die keuze.

Belangrijkste eerste selectie criteria

• Voldoet de dokter die u op het oog hebt aan de basale criteria:

• Is hij/zij gediplomeerd oogarts?

• Is hij/zij BIG geregistreerd?

• Heef hij/zij het keurmerk NOG-refractiechirurg van het NOG en NGRC?

• Heeft de kliniek een ZKN-keurmerk

• Als het een buitenlandse arts betreft: is hij gerechtigd om behandelingen uit te voeren in Nederland?

• Voldoet de kliniek aan de door Inspectie voor de Volksgezondheid gestelde eisen?

 

Begin met degenen die u kent

Mond tot mond informatie geeft vaak een goede eerste selectie. Vraag vrienden, familie en bekenden naar hun persoonlijke ervaringen. Breidt die cirkel desgewenst uit met opticiens of huisarts.

 

Stijl van aanpak

Elk centrum is anders en u moet uitvinden hoe de centra op uw lijst de zorg voor hun cliënten in praktijk brengen, van het eerste tot het laatste bezoek. Sommige centra richten zich volledig op refractie chirurgie, bij andere is het ingebed in andere oogheelkundige disciplines. In sommige praktijken is er een uitgebreide personele ondersteuning die deel uitmaakt van de zorg voor u. Andere centra bieden uitgebreid contact met de oogarts. U moet zelf bepalen wat u belangrijke factoren vindt.

 

Enkele vragen op een rij gezet voor uw beeldvorming:

• Is dit een centrum volledig gespecialiseerd in refractie chirurgie of een algemeen oogheelkundige kliniek waar refractiechirurgie een van de specialiteiten is?

• Hoe vaak zal ik de behandelend oogarts zien voorafgaand aan de behandeling? En gedurende het hele proces?

• Wie is mijn primaire aanspreekpunt in de kliniek? (oogarts, optometrist, office manager?)

• Wie doet de nacontroles?

• Wat zijn de kwalificaties van degene die de nazorg doet?

Er zijn geen goede of foute antwoorden zolang de algemene richtlijnen in acht worden genomen.

 

Let op ervaring

Verschillende studies tonen aan dat er een leercurve is verbonden aan het doen van refractie chirurgische ingrepen. De snelheid waarmee de oogarts de leercurve doorloopt is verschillend per oogarts en per procedure. Het aantal behandelingen en hoe lang de oogarts de behandelingen al doet zijn slechts twee aspecten die meewegen. Het is van belang dat u een indruk krijgt van de algehele ervaring van de oogarts en specifiek met betrekking tot correcties zoals de uwe en met de benodigde apparatuur. Voorts is het van belang dat de oogarts zijn eigen resultaten analyseert en vergelijkt met (inter-)nationale normen.

U kunt gerust aan de oogarts vragen hoe de resultaten worden bijgehouden. De reactie van de oogarts vertelt u veel over hem of haar. Als de oogarts open is over aantallen en percentages of zelfs grafieken en tabellen kan tonen is het waarschijnlijk dat de uitkomsten worden bijgehouden en geanalyseerd.

Dàt de resultaten nauwgezet worden geanalyseerd is misschien nog wel belangrijker dan de feitelijke cijfers. Het geeft aan dat de kliniek en de arts begaan zijn met het behalen van het meest optimale resultaat en dat is in uw belang.

 

Andere criteria:

Behalve de ervaring van de oogarts zijn er nog andere criteria van belang:

• Training en nascholing

• Certificering – zowel van beroepsgroep als fabrikant, zoals bijvoorbeeld voor implantatie van lenzen, gebruik laserapparatuur, etc.

• Professionele lidmaatschappen, besturen, etc

• Opleiding en onderwijs activiteiten

• Onderzoek en publicatie

• Prijzen

 

 Reputatie

Tot slot: mocht u op enig moment in het beslissingsproces twijfelen aan het oordeel of voorstel van uw oogarts, schroomt u dan niet om een second opinion te zoeken.