Subcommissie Kwaliteitsvisitatie

De kwaliteitsvisitatie is de intercollegiale toetsing van de kwaliteit van de vakgroep oogartsen, met als doel kwaliteitsverbetering van de zorgverlening aan de patiënt. Het gehanteerde visitatiemodel kent vier kwaliteitsdomeinen: professionele ontwikkeling, evaluatie van zorg, patiëntenperspectief en functioneren van de vakgroep.
Deelname aan de kwaliteitsvisitatie geldt als voorwaarde voor de herregistratie in het specialistenregister van iedere individuele medisch specialist. Ook een solistenpraktijk komt in aanmerking voor deze kwaliteitsvisitatie.

De Subcommissie Kwaliteitsvisitatie wordt gevormd door:

 • Mw. dr. J.J.M. Willemse-Assink (voorzitter)
 • Mw. dr. F. Goezinne
 • Dhr. dr. S.A. Koopmans
 • Dhr. drs. N.H. Trap
 • Mw. prof. dr. N.E. Schalij-Delfos
 • Mw. dr. H.A.M. van Diemen-van de Eerden
 • Mw. dr. M.Th.P. Odenthal
 • Mw. dr. M. Doors
 • Mw. dr. F.L. Njoo
 • Dhr. dr. Th. van den Bosch
 • Mw. drs. A.M.J. Roefs

Voor vragen over de kwaliteitsvisitatie kunt u het NOG bureau e-mailen.

Het besloten gedeelte van de website is alleen toegankelijk met een DOC-access inlogaccount.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-access inloggegevens aan.