Functionerings Adviescommissie

Het NOG kan gevraagd worden om haar expertise in te zetten om een functioneringsvraag te onderzoeken, niet zijnde een (spoed)visitatie. Hiertoe heeft het NOG een Functionerings Adviescommissie (FAC) ingesteld.

In de FAC hebben zitting:

  • Dhr. prof. dr. P.J. Ringens (voorzitter)
  • Dhr. drs. M.N Copper
  • Dhr. drs. B.A.E. van der Pol
  • Mw. drs. J.A. de Beijer-Dominicus
  • Dhr. drs. R.H.J. Wijdh

Het besloten gedeelte van de website is alleen toegankelijk met een DOC-access inlogaccount.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-access inloggegevens aan.