Functionerings Adviescommissie

Het NOG kan gevraagd worden om haar expertise in te zetten om een functioneringsvraag te onderzoeken, niet zijnde een (spoed)visitatie. Hiertoe heeft het NOG een Functionerings Adviescommissie (FAC) ingesteld.

In de FAC hebben zitting:

  • Dhr. prof. dr. P.J. Ringens (voorzitter)
  • Dhr. drs. M.N Copper
  • Dhr. drs. B.A.E. van der Pol
  • Mw. drs. J.A. de Beijer-Dominicus
  • Dhr. drs. R.H.J. Wijdh