Biologicals bij uveïtis

Het doel van dit Richtlijn Educatie Programma (REP) is het toetsen van uw kennis van de richtlijnmodules biologicals bij uveïtis aan de hand van theorie, casuïstiek en tussentijdse vragen.

De e-learning wordt afgesloten met een eindtoets bestaande uit 10 meerkeuze vragen. U dient minimaal 70% van de vragen in de eindtoets goed te beantwoorden om in aanmerking te komen voor de accreditatie. Antwoorden op tussentijdse vragen tellen hierbij niet mee. Wanneer u een lagere score hebt, kunt u de eindtoets nog twee keer herkansen. U kunt de e-learning pauzeren en vervolgens hervatten waar u hebt gepauzeerd.

Deze richtlijntoets is geaccrediteerd tot: 7-8-2025

Leerdoel
Na het doorlopen van dit Richtlijn Educatie Programma bent u op de hoogte van de inhoud van de richtlijnmodules biologicals bij uveïtis van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG).