Werkgroep Oogheelkundige Fysica

Per jaar worden 2 á 3 bijeenkomsten gehouden. Dit zijn gecombineerde bijeenkomsten van de werkgroep en de kring ‘Oogheelkundige Fysica’ van de Vereniging voor Biofysica en Biomedische Technologie. Deze vinden bij toerbeurt plaats bij één van de universitaire Oogheelkundige Klinieken/Instituten. Het programma bestaat uit voordrachten over lopend onderzoek en overleg over onderlinge afstemming van onderzoeken en onderzoekmethoden.

Lidmaatschap
Belangstellenden, die in klinieken fysische meetmethoden gebruiken en/of ontwikkelen voor onderzoek aan het visuele systeem, of die in laboratoria of instituten fysische meetmethoden ontwikkelen t.b.v. oogheelkundige diagnostiek, zijn welkom bij de vergaderingen van de werkgroep.

Meer informatie
U kunt meer informatie verkrijgen door een email te sturen naar de voorzitter van de werkgroep.