Werkgroep Medische Retina

De Werkgroep Medische Retina heeft tot doel de kennis rondom ziektemechanismen en therapie van aandoeningen vervat onder de verzamelterm ‘medische retina’ te bevorderen (leeftijdsgebonden maculadegeneratie, diabetische retinopathie, retinale vaatocclusies, centrale sereuze chorioretinopathie, erfelijke netvliesaandoeningen etc.).

De werkgroep is vooral gericht op kennis- en kwaliteitsoverdracht en organiseert daartoe o.a. informele bijeenkomsten voor haar leden. Ook onderwijs en nascholing behoren tot het aandachtsgebied van de werkgroep. De werkgroep kan het bestuur van het NOG gevraagd en ongevraagd adviseren.

Lidmaatschap
U kunt zich aanmelden via het NOG ledenportaal.

Kosten
€10 per jaar.

Bestuur

Dr. S. Yzer, voorzitter
Dr. Y. de Jong-Hesse, secretaris
Dr. J. van Lith-Verhoeven, penningmeester
Prof. Dr.  R.O. Schlingemann, lid
Prof. Dr. C.J.F. Boon, lid
Prof. Dr.  C.B.  Hoyng, lid
Prof. Dr. C.C.W. Klaver, lid
Dr. R. Diederen, lid 
Dr. D. Smailhodzic, lid