Werkgroep Kinderoogheelkunde

De Werkgroep Kinderoogheelkunde organiseert jaarlijks een bijeenkomst waarin diagnostische problemen in de kinderoogheelkunde besproken worden, via voordrachten over actuele zaken en door het ontwikkelen van protocollen voor diagnostiek en behandeling. 

Lidmaatschap
Het lidmaatschap is bedoeld voor oogartsen met interesse voor de kinderoogheelkunde. U kunt zich aanmelden via het NOG ledenportaal.

Kosten
€10 per jaar.

Bestuur
Dr. F.N. Boonstra, voorzitter
Dr. M.J.H. Tjon Fo Sang, penningmeester
Dr. P.B.J. Vermeltfoort, secretaris
Dr. M.L. Sminia, lid
Dr. L.J. van Rijn, lid
Prof. dr. N.E. Schalij-Delfos, lid

Preventieprijs kinderoogheelkunde 2022
Eens per 2 jaar wordt de preventieprijs voor de Nederlandse Kinderoogheelkunde uitgereikt. Het is de bedoeling om deze prijs uit te reiken aan een kinderoogarts die zich specifiek heeft ingezet voor preventie van oogheelkundige aandoeningen. Deze inzet voor preventie is natuurlijk voor alle oogartsen van belang. In de kinderoogheelkunde is hier extra aandacht voor: Hoe eerder in het leven je een oogaandoening kunt voorkomen, hoe groter het effect. De prijs zal worden uitgereikt op de jaarlijkse NOG vergadering.