Werkgroep Electro-Ophthalmologie

De Werkgroep Electro-Ophthalmologie wisselt onderling ervaringen uit over klinische vraagstukken en wetenschappelijk onderzoek.

Lidmaatschap
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij dr. M.M. van Genderen

Samenstelling
Mw. C. van den Akker, Drs. A.H. Brouwer, Dr. N. Bauer, Drs. J.G. Bollemeijer, Prof. dr. C.J.F. Boon, Dr. L.I. van den Born, Dr. H. Brink, Mw. Y. Burgers, Dr. T. Coeckelberg, Dr. W. van Damme, Dr. H. van Diemen, Drs. J. van Everdingen, Prof. dr. M.M. van Genderen (voorzitter), Dhr. E. Gommer, Mw. D. Gueltzau, Drs. C. van Haaften, Dr. Y.M. Hettinga, Dhr. A. Hillebrand, Ir. F.P. Hoeben, Mw. L. Hoeks, Dr. R. van Huet , Drs. J. Koopman, Drs. C. Kruijt, Mw. H. Lentjes, Dr. I.C. Notting, Dr. M. Phan, Dr. M. Poels, Dr. J.W.R. Pott, Dr. Ir. J. Reulen, Dr. M.J. van Schooneveld, Dr. D. Smailhodzic, Dhr. M. Stoelwinder, Drs. H. Talsma, Mw. T. Vonk Noordergraaf, Drs. M. de Vries, Drs. A. Vrijling, Dr. ir. G.C. de Wit