Werkgroep Dutch Orbital Society (DOS)

De Werkgroep Dutch Orbital Society (DOS) heeft als doelstelling het bevorderen van de kwaliteit van diagnostiek en behandeling van orbita-, traanweg- en ooglidpathologie in Nederland door het opstellen van protocollen en formuleren van kwaliteitseisen.
De werkgroep beantwoordt vragen van oogartsen op het gebied van orbita-, traanweg- en ooglidpathologie. Verder zorgt men voor verspreiding van relevante kennis door het organiseren van vergaderingen, workshops en symposia en het en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Lidmaatschap  
Aantoonbare affiniteit met oculoplastische chirurgie. Dit kan blijken uit het regelmatig uitvoeren van oculoplastische ingrepen, congresbezoek, eventueel publicaties op dit gebied. 
U kunt zich aanmelden via het NOG ledenportaal.

Kosten
€60 voor een medisch specialist en €40 voor een aios.

Bestuur
Dr. R. Kalmann, voorzitter
Drs. G.J. Hötte, secretaris
Drs. R.J.H.M. Kloos, penningmeester
Prof. Dr. D. Paridaens, vice-voorzitter
Drs. S.W. van der Meeren, lid
Prof. Dr. M.P. Mourits, lid
Dr. D.T. Hartong, lid
Dr. P. Saeed, lid
Drs. C. Eenhorst, lid
Dr. W.A. van den Bosch, lid
Drs. R.O.B. de Keizer, lid
Drs. A.D. Coumou, lid