Regionale Oogheelkundige Gezelschappen

Oostelijk Oogheelkundig Gezelschap

Aantal leden ca. 140
Voorzitter: Mw. dr. N. Sillevis Smitt-Kamminga

Westelijk Oogheelkundig Gezelschap

Aantal leden ca. 160
Voorzitter: Dhr. prof. dr. G.P.M. Luyten
Secretaris-penningmeester: Dhr. dr. M.V.  Joosse

Zuidelijk Oogheelkundig Gezelschap

Aantal leden ca. 125
Secretaris: Dhr. dr. H.M.A. Brink