Oogheelkundige Historische Kring (OHK)

De Oogheelkundige Historische Kring (OHK) heeft als doelstelling het verzamelen en in stand houden van het erfgoed van de Nederlandse oogheelkunde in de ruimste zin van het woord. Dit alles in nauwe samenwerking met de NVMG en het Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in Nederland op Urk.

Verschillende projecten die het OHK uitvoert, zijn:

  • het ordenen van het NOG archief
  • het organiseren van lezingen en excursies
  • het verzamelen van proefschriften
  • het verzamelen van boeken en instrumentaria uit nalatenschappen
  • het organiseren van eye-witness seminars en interviews met kopstukken uit de oogheelkunde en deze op DVD vastleggen

Lidmaatschap
Belangstellenden die lid willen worden van de werkgroep kunnen zich aanmelden bij Marjolijn ten Doesschate, secretaris.

Kosten
€ 50 per jaar

Bestuur
Frans Ros, voorzitter
Marjolijn ten Doesschate, secretaris
Liesbeth Prick, penningmeester