Oogheelkundig Oncologie Overleg (OOO)

Het Oogheelkundig Oncologie Overleg (OOO) heeft tot doel een overlegorgaan te zijn voor specialisten die zich bezig houden met oogoncologie patiënten. Het OOO neemt een deel van de taken van de Oog- en Orbitatumorencommissie over.

Het overleg is multidisciplinair in opzet en streeft ernaar laagdrempelig te zijn. Het OOO is een plaats waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld op het gebied van diagnostiek en behandeling van alle maligniteiten in oogheelkundig gebied, dus zowel intra- als extra-oculair. Daarnaast heeft het overleg een consultatieve functie en is nadrukkelijk ook bedoeld voor het bespreken van casuïstiek.

Lidmaatschap
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het secretariaat.

Bestuur              
Drs. M. Marinkovic, oogarts LUMC
Dr. S.G. van Duinen, patholoog LUMC
Prof. dr. A.C. Moll, oogarts AmsterdamUMC
Dr. P. de Graaf, radioloog AmsterdamUMC
Dr. N. Naus, oogarts Erasmus MC