Donders Gezelschap voor Strabologie

Het Donders Gezelschap voor Strabologie is een samenwerkingsverband tussen orthoptisten en oogartsen met bijzondere belangstelling voor strabologie.

Het gezelschap beoogt de kwaliteit van de behandeling van amblyopie en strabismus te verhogen, door middel van het aanmoedigen van wetenschappelijke discussies en het bevorderen van samenwerking tussen oogartsen en orthoptisten.

Het Gezelschap kent geen leden.

Het Dondersgezelschap voor strabologie organiseert één keer per jaar een bijeenkomst

Ticket voor de bijeenkomsten staat open voor orthoptisten (in opleiding) en oogartsen (in opleiding) die zich bezighouden met onderzoek naar en/of behandeling van scheelzien/amblyopie.

Het Gezelschap kent geen formeel bestuur.