De oogarts als refractie chirurg

In mei 2008 werden de eerste ‘NOG-refractiechirurg’-certificaten uitgereikt. Dit certificaat wordt toegekend aan refractiechirurgen die door intercollegiale toetsing blijk hebben gegeven kwalitatief hoogwaardige oogheelkundige zorg te leveren en te werken volgens de richtlijnen van de Consensus Refractiechirurgie. Naast het hebben van het certificaat, kunt u hier zien waar een goede refractiechirurg nog meer aan moet voldoen. Download hier de recente lijst van gecertificeerde Refractiechirugen:

  gecertificeerde-refractiechirurgen-april-2018

Het NOG heeft in samenwerking met haar leden en op basis van onderzoek een aantal kwaliteitsnormen voor haar leden gesteld voor een veilige en deskundige uitvoering van de refractiechirurgie. Deze normen staan in de Consensus Refractiechirurgie.

Deze normen bieden geen garantie voor absolute en volledige kwaliteit en veiligheid van de betrokkene die deze behandelingen toepast maar realiseert daarentegen wel een belangrijke bijdrage daaraan.

Met het oog hierop doet de stichting Visitatie één keer in de vijf jaar een onderzoek om na te gaan of de betrokkene deze norm en ook andere normen respecteert.

Na het positief vaststellen hiervan registreert het NOG betrokkene als refractiechirurg en blijft registreren, teneinde voor de consument inzichtelijk te maken wie wel en wie niet een bezoek met positief resultaat van het NOG heeft gehad.
Alleen een refractiechirurg die daartoe geregistreerd is door het NOG mag kenbaar maken dat hij NOG refractiechirurg is. Deze titel is niet uit hoofde van de Wet BIG beschermd, zoals de titel Oogarts van de Refractiechirurgen wel in de Wet BIG is beschermd.

Indien een persoon niet op de lijst voorkomt als gepubliceerd op de site van het NOG (de gecertificeerde refractiechirurgen), kan dit zijn omdat de stichting Visitatie naar aanleiding van een bezoek heeft vastgesteld dat de betrokken persoon of kliniek niet beantwoordt aan de normen die het NOG hiervoor heeft gesteld. Het is evenwel ook mogelijk dat de betrokkene niet geïnteresseerd is in een registratie door het NOG en dan ook geen verzoek heeft ingediend voor een certificering als NOG refractiechirurg.

Refractiechirurgie vindt veelal plaats in Zelfstandige Behandel Klinieken (ZBC’s). Zelfstandige Klinieken met het ZKN-keurmerk staan garant voor een geborgde kwaliteit van medische zorg, een snelle efficiënte en persoonlijke behandeling, waar uw gezondheid centraal staat.

Het is dus van belang dat de door U gekozen Rafractiechirurg op de bovengenoemde lijst staat en werkt in een kliniek met een geldig ZKN-keurmerk

Hoe vind ik een goede refractie chirurg?

De keuze voor de oogarts en de instelling bij wie u de behandeling wilt ondergaan is erg persoonlijk. Er zijn verschillen in de stijl van zorg en het is belangrijk dat die aansluit bij uw wensen. In deze paragraaf vindt u wenken en tips ter overweging bij het maken van die keuze.

Belangrijkste eerste selectie criteria

Voldoet de dokter die u op het oog hebt aan de basale criteria:

– Is hij/zij gediplomeerd oogarts?

– Is hij/zij BIG geregistreerd?

-Heef hij/zij het keurmerk NOG-refractiechirurg van het NOG en NGRC?

De recente lijst van gecertificeerde Refractiechirugen download u hier:

gecertificeerde-refractiechirurgen-april-2018

– Heeft de kliniek een ZKN-keurmerk? Zie hier

– Als het een buitenlandse arts betreft: is hij gerechtigd om behandelingen uit te voeren in Nederland?

– Voldoet de kliniek aan de door Inspectie voor de Volksgezondheid gestelde eisen?

Begin met degenen die u kent

Mond tot mond informatie geeft vaak een goede eerste selectie. Vraag vrienden, familie en bekenden naar hun persoonlijke ervaringen. Breidt die cirkel desgewenst uit met opticiens of huisarts.

Verruim uw informatiebronnen

Op deze website (Register) en via de website van onze overkoepelende organisatie het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap vindt u alle Nederlandse oogartsen die officieel zijn geregistreerd voor het beoefenen van refractie chirurgie. Door deze bronnen mee te nemen in uw afweging verruimt u de keuze mogelijkheden.

Stijl van aanpak

Elk centrum is anders en u moet uitvinden hoe de centra op uw lijst de zorg voor hun cliënten in praktijk brengen, van het eerste tot het laatste bezoek. Sommige centra richten zich volledig op refractie chirurgie, bij andere is het ingebed in andere oogheelkundige disciplines. In sommige praktijken is er een uitgebreide personele ondersteuning die deel uitmaakt van de zorg voor u. Andere centra bieden uitgebreid contact met de oogarts. U moet zelf bepalen wat u belangrijke factoren vindt.

Enkele vragen op een rij gezet voor uw beeldvorming:

• Is dit een centrum volledig gespecialiseerd in refractie chirurgie of een algemeen oogheelkundige kliniek waar refractie chirurgie een van de specialiteiten is?

• Hoe vaak zal ik de behandelend oogarts zien voorafgaand aan de behandeling? En gedurende het hele proces?

• Wie is mijn primaire aanspreekpunt in de kliniek? (oogarts, optometrist, office manager?)

• Wie doet de nacontroles?

• Wat zijn de kwalificaties van degene die de nazorg doet?

Er zijn geen goede of foute antwoorden zolang de algemene richtlijnen (zie consensus) in acht worden genomen.

Let op ervaring

Verschillende studies tonen aan dat er een leercurve is verbonden aan het doen van refractie chirurgische ingrepen.(ref 1-4) De snelheid waarmee de oogarts de leercurve doorloopt is verschillend per oogarts en per procedure. Het aantal behandelingen en hoe lang de oogarts de behandelingen al doet zijn slechts twee aspecten die meewegen. Het is van belang dat u een indruk krijgt van de algehele ervaring van de oogarts en specifiek met betrekking tot correcties zoals de uwe en met de benodigde apparatuur. Voorts is het van belang dat de oogarts zijn eigen resultaten analyseert en vergelijkt met (inter-)nationale normen.

U kunt gerust aan de oogarts vragen hoe de resultaten worden bijgehouden. De reactie van de oogarts vertelt u veel over hem of haar. Als de oogarts open is over aantallen en percentages of zelfs grafieken en tabellen kan tonen is het waarschijnlijk dat de uitkomsten worden bijgehouden en geanalyseerd.

Dàt de resultaten nauwgezet worden geanalyseerd is misschien nog wel belangrijker dan de feitelijke cijfers. Het geeft aan dat de kliniek en de arts begaan zijn met het behalen van het meest optimale resultaat en dat is in uw belang.

Andere criteria:

Behalve de ervaring van de oogarts zijn er nog andere criteria van belang:

• Training en nascholing

• Certificering – zowel van beroepsgroep als fabrikant, zoals bijvoorbeeld voor implantatie van lenzen, gebruik laserapparatuur, etc.

• Professionele lidmaatschappen, besturen, etc

• Opleiding en onderwijs activiteiten

• Onderzoek en publicatie

• Prijzen

 Reputatie

Tot slot: mocht u op enig moment in het beslissingsproces twijfelen aan het oordeel of voorstel van uw oogarts, schroomt u dan niet om een second opinion te zoeken.

Keurmerk Zelfstandig Klinieken Nederland

Om u als cliënt betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden heeft ZKN, in samenwerking met de onafhankelijke certificering-instituten Kiwa of  LRQA (Lloyds), een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. De klinieken met een ZKN-keurmerk, voldoen aan zeer strenge eisen. U kunt er dus van uitgaan dat u bij een kliniek met het ZKN-keurmerk aan het goede adres bent.

Hoe verkrijgt een kliniek het ZKN-keurmerk?

Het ZKN-keurmerk krijgen klinieken niet zomaar. De onafhankelijke certificeringsinstanties Kiwa en LRQA (Lloyds) toetsen jaarlijks de klinieken

Deze certificeringsinstanties onderzoeken of klinieken aan strikte kwaliteitseisen voldoen. Dit gebeurt door middel van audits. Klinieken kunnen alleen aansluiting vinden bij ZKN als ze deze audits met goed gevolg doorlopen. Daarnaast vindt regelmatig opnieuw een  audit plaats, om te waarborgen dat de aangesloten klinieken hun kwaliteit op peil houden. Klinieken die het ZKN-keurmerk hebben, hebben het recht om in hun communicatie het ZKN-logo af te beelden. Dit logo is voor iedereen direct herkenbaar.

Wat garandeert het ZKN-keurmerk?

Alle klinieken, zowel de klinieken voor verzekerde zorg als de klinieken die niet-verzekerde zorg leveren, met het ZKN-keurmerk voldoen aan de strenge eisen van kwaliteit en professionaliteit die ook gelden voor de reguliere ziekenhuizen.

Het ZKN-keurmerk bewaakt het gehele zorgproces van privéklinieken. Van diagnose tot behandelresultaat. Het keurmerk garandeert dat het medisch personeel bevoegd is (BIG-geregistreerd*) om het beroep uit te oefenen. Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, worden ook de behandeling, de intake, de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie, wachttijden, nazorg en klanttevredenheid getoetst. Deze toetsing vindt periodiek en herhaaldelijk plaats. Het ZKN-keurmerk beoordeelt dus het gehele functioneren van de kliniek én de kwaliteit van het gehele zorgproces.

Hoe herkent u een kliniek met het ZKN-keurmerk?

Deze klinieken hebben het recht om in hun communicatie het logo van ZKN af te beelden. Dit logo is voor iedereen direct herkenbaar. Door strenge kwaliteitseisen te stellen onderscheiden privé klinieken met het ZKN-keurmerk zich duidelijk in betrouwbaarheid en kwaliteit van andere particuliere medische centra.

Wat betekent het ZKN-keurmerk voor u ?

Kiezen voor een medische behandeling betekent dat u wilt kiezen voor de beste medische zorg. Het beoordelen van de kwaliteit van een medische behandeling is voor u als patiënt echter moeilijk. Daarvoor dient het ZKN-keurmerk. Als u kiest voor een kliniek met het ZKN-keurmerk weet u zeker dat u kiest voor de beste kwaliteit medische zorg.

Kies bewust, kies het ZKN-keurmerk

Privéklinieken met een ZKN-keurmerk voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en staan garant voor een optimale behandeling in een vriendelijke en persoonlijke omgeving. De service in de klinieken is stukken beter dan in een regulier ziekenhuis en daarbij is er volop aandacht voor de mens achter de patiënt.

U vindt hier een overzicht van alle aangesloten klinieken.

* De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) bevat regels voor zorgverlening door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. De Wet BIG stelt openbare registers in voor apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen.