Werkgroep voor Tropische Oogheelkunde

De Werkgroep Tropische Oogheelkunde heeft als doelstelling het bevorderen van oogheelkundige zorg in de tropen. Daarnaast stimuleert zij onder meer artsen en oogartsen om voor korte of langere tijd in de tropen werkzaam te zijn.

Lidmaatschap
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar het secretariaat van deze werkgroep.

Kosten
€ 20 per jaar.

Bestuur
Drs. Y.P. Henry, voorzitter
Drs. R. van der Pol, secretaris
Drs. T. Westland, penningmeester
Drs. J.G. Bollemeijer, lid
Drs. R. Bouman, lid
Drs. M. Hogeweg, lid
Dr. J.J. Limburg, lid
Drs. A.A. van Oosterwijk, lid

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen