Werkgroep Strabologie

Opgericht
2015

Doel
De werkgroep heeft tot doel de kennis rondom strabologie te bevorderen. De werkgroep is vooral gericht op kennis- en kwaliteitsoverdracht en organiseert daartoe o.a. informele bijenekomsten voor haar leden. Onderwijs en nascholing behoren tot het aandachtsgebied van de werkgroep. De werkgroep kan het bestuur van het NOG gevraagd en ongevraagd adviseren.

Bestuur
Dr. S.E. Loudon
Drs. C.A.M. Bennebroek
Dr. L.J. van Rijn

Leden
Dr. N.J.C. Bauer, Drs. M.A. Breedijk, Drs. R.A. Bult-Wasmann, Drs. S.R.S. Debrabandere, Dr. D.D.G. Despriet, Drs. M.B. Ebbeling, Drs. P.S. Edelbroek- Hoogendoorn, Drs. C.L.D. Groenink-Lindenhovius, Drs. A.C. Houtman, Drs. F.LL. Klijssen-Berkhout, Drs. E. Kraal-Biezen, Drs. P.J. Lansink, Drs. I.A.L. van Liempt, Dr. Y.K. Nio, Drs. R. van der Pol, Dr. J.W.R. Pott, Drs. E.L.M. Roosen-Snellen, Drs. R.L.J. van Ruyven, Drs. G.G. Sandoval Ramsey, Prof. Dr. N.E. Schalij-Delfos, Prof. Dr. H. Simonsz, Dr. J. Slooff-Kool, Drs. S.M.J. Smeets, Dr. M.L. Sminia, Drs. M. Swart-van den Berg, Prof. Dr. M.P.M. ten Tusscher, Drs. E.S.M. Voskuil-Kerkhof, Drs. K.H. Wong.

Contactadres
Dr. L.J. van Rijn,
Vu medisch centrum
Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam
T 020 4444795
E vanrijn@vumc.nl

 

 

 

 

 

Contact

T: 024 - 32 49 044
M: 06 - 52 34 58 45
Bezoekadres:
Trieststraat 1e
6512 CW 
Nijmegen.
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen