Werkgroep Oogheelkundige Fysica

Opgericht 
16 september 1970 

Bestuur
Dr. T.T.J.M. Berendschot, voorzitter
Academisch Ziekenhuis Maastricht
Oogheelkunde
Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht
T  043 3877345, E  t.berendschot@maastrichtuniversity.nl

Belangstellenden, die in klinieken fysische meetmethoden gebruiken en/of ontwikkelen voor onderzoek aan het visuele systeem, of die in laboratoria of instituten fysische meetmethoden ontwikkelen t.b.v. oogheelkundige diagnostiek, zijn welkom bij de vergaderingen van de werkgroep.
Per jaar worden 2 á 3 bijeenkomsten gehouden. Dit zijn gecombineerde bijeenkomsten van de werkgroep en de kring 'Oogheelkundige Fysica' van de Vereniging voor Biofysica en Biomedische Technologie. Deze vinden bij toerbeurt plaats bij één van de universitaire Oogheelkundige Klinieken/Instituten. Het programma bestaat uit voordrachten over lopend onderzoek en overleg over onderlinge afstemming van onderzoeken en onderzoekmethoden.

Contact

T: 024 - 32 49 044
M: 06 - 52 34 58 45
Bezoekadres:
Trieststraat 1e
6512 CW 
Nijmegen.
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen