Werkgroep Cornea

Opgericht 
1983

Doel
De stichting heeft tot doel het bevorderen van de kwaliteit van de diagnostiek en behandeling van hoornvliesziekten in Nederland in de ruimste zin des woords.

Bestuur
Dr. M.C. Bartels, voorzitter
Prof. dr. R.M.M.A. Nuijts, penningmeester
Dr. R.P.L. Wisse, secretaris
Drs. J. van Rooij, lid

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat.

Contributie 
€50 per jaar

Secretariaat
Dr. R.P.L. Wisse
e-mail: r.p.l.wisse@umcutrecht.nl

Ledenadministratie
NOG Bureau
024 -  3249044
nog@oogheelkunde.org

Contact

T: 024 - 32 49 044
M: 06 - 52 34 58 45
Bezoekadres:
Trieststraat 1e
6512 CW 
Nijmegen.
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen