Oogheelkundige Historische Kring (OHK)

Opgericht
24 januari 2018 in Utrecht

Doelstelling
Doelstelling van de OHK is het verzamelen en in stand houden van het erfgoed van de Nederlandse oogheelkunde in de ruimste zin van het woord. Dit alles in nauwe samenwerking met de NVMG en het Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in Nederland op Urk.

Projecten

  • het ordenen van het NOG archief
  • het organiseren van lezingen en excursies
  • het verzamelen van proefschriften
  • het verzamelen van boeken en instrumentaria uit nalatenschappen
  • het organiseren van eye-witness seminars en interviews met kopstukken uit de oogheelkunde en deze op DVD vastleggen

Voorlopig bestuur
Frans Ros, voorzitter
Marjolijn ten Doesschate, secretaris
Liesbeth Prick, penningmeester

Lidmaatschap
Belangstellenden die lid willen worden van de werkgroep kunnen zich aanmelden bij:
Marjolijn ten Doesschate, secretaris
Thomas Jeffersonlaan 48, 2285 BB Rijswijk
E marjolijntendoesschate@planet.nl

Kosten
€ 50 per jaar

 

Contact

T: 024 - 32 49 044
M: 06 - 52 34 58 45
Bezoekadres:
Trieststraat 1e
6512 CW 
Nijmegen.
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen