Nederlandse Werkgroep Vitreoretinale Chirurgie

Opgericht
1984

Doel
Binnen de werkgroep worden klinische ervaringen gedeeld en worden relevante vraagstukken op basis van wetenschappelijke literatuur besproken met als doel om de kennis en kunde binnen de vitreoretinale chirurgie in Nederland te behouden en te verbeteren. Discussie omtrent beleidsmatige zaken en ontwikkelingen binnen de vitreoretinale chirurgie behoort ook tot de taken. Indien nodig adviseert de werkgroep het NOG bestuur en/of andere betrokkenen.

Vergaderingen
Twee keer per jaar vindt een vergadering plaats op zaterdag van 10.00 - 12.00 uur in het UMCUtrecht. Deelname aan deze vergadering staat open voor alle oogartsen die zich bezighouden met vitreoretinale chirurgie. Deelname aan de vergadering is door het NOG geaccrediteerd met 2 punten.

Bestuur
Drs. N. Crama, voorzitter
Dr. R.  van Leeuwen, secretaris
Drs. K.A. van Overdam, penningmeester

Secretariaat
UMC Utrecht, Afdeling Oogheelkunde
t.a.v. mw. S. van Zadelhoff
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
T 088 - 7551683
F 088 - 7555417
E R.vanLeeuwen@umcutrecht.nl

Contact

T: 024 - 32 49 044
M: 06 - 52 34 58 45
Bezoekadres:
Trieststraat 1e
6512 CW 
Nijmegen.
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen