Nederlandse Vereniging van Technisch Oogheelkundig Assistenten

Opgericht
1977

Bestuur
Mw. C. Brons, Voorzitter
Mw. B. Vos - van de Vendel, Secretaris
Mw.
M.H.G. Polhout-Kinds, Penningmeester               
Mw. G. Hoopman- Hilgenbos, lid
Mw. P. Plugge, lid

 

Secretariaat
Mw. B. Vos - van de Vendel, secretaris
Cantharellaan 20, 3852 ZS, Ermelo 
E              Bea.van.de.Vendel@nvtoa.nl
W           
www.nvtoa.nl

Contact

T: 024 - 32 49 044
M: 06 - 52 34 58 45
Bezoekadres:
Trieststraat 1e
6512 CW 
Nijmegen.
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen