Nederlandse Intra Oculaire Implant Club (NIOIC)

Opgericht
1978

Doelstelling
Het bestuur stelt zich tot doel de leden door middel van het organiseren van symposia op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de implant- en refractiechirurgie.        

Bestuur
Prof. Dr. R.M.M.A. Nuijts, voorzitter
Drs. Y.P. Henry, secretaris
Dr. M.V. Joosse, penningmeester
Dr. R. Lapid-Gortzak, lid
Dr.  N.J. Reus, lid

Toehoorder:
Drs. G.W.S. Thoe Schwartzenberg, namens NGRC

                                            
Ereleden
Prof. Dr G. van Rij
Drs. J.M. den Boon

Kosten lidmaatschap
€ 95 per jaar, voor assistenten in opleiding € 25 per jaar.
Bij het lidmaatschap is inbegrepen een abonnement op de ‘Journal of Cataract and Refractive Surgery’ en lidmaatschap van de ESCRS.  Voor assistenten in opleiding geldt ook een korting op de inschrijfkosten van de ESCRS congressen. Nieuwe aspirant leden kunnen het gehele jaar worden aangemeld.

Ledenadministratie
NOG Bureau
Postbus 1583

6501 BN  Nijmegen
024 -  3249044

nog@oogheelkunde.org
 

Contact

T: 024 - 32 49 044
M: 06 - 52 34 58 45
Bezoekadres:
Trieststraat 1e
6512 CW 
Nijmegen.
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen