Nederlandse Glaucoomgroep

Opgericht
Juni 1978

Bestuur
Dr. H.G. Lemij, voorzitter

Dr. H.J.M. Beckers, secretaris
Dr. R.P.H.M. Müskens, penningmeester
 
Doel
De Nederlandse Glaucoomgroep vergadert 3 maal per jaar op de vrijdagmiddag van 15.00 - 18.00 uur in het UMC te Utrecht. Tijdens de bijeenkomsten is er o.a. aandacht voor casuïstiek, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, congressen en contact met andere organisaties.
De Nederlandse Glaucoomgroep adviseert het bestuur van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (gevraagd en ongevraagd) over glaucoomvraagstukken. De bijeenkomsten zijn geaccrediteerd door de subcommissie bij- en nascholing van het NOG met 3 punten.
 
Lidmaatschap
Op dit moment zijn er 68 leden, in ieder geval een vertegenwoordiging uit de academische klinieken en een aantal oogartsen met speciale belangstelling voor glaucoom.
Men kan lid worden, mits men lid is van het NOG, door zich per e-mail aan te melden bij het NOG te Nijmegen, nog@oogheelkunde.org.
 
Kosten
€ 21,- per jaar.
 

Secretariaat
Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht UMC+
P. Debyelaan 25
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
T 043 3875342
F 043 3875343
E henny.beckers@mumc.nl 

Ledenadministratie
NOG Bureau
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen
T 024 3249044
E nog@oogheelkunde.org

Contact

T: 024 - 32 49 044
M: 06 - 52 34 58 45
Bezoekadres:
Trieststraat 1e
6512 CW 
Nijmegen.
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen