Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie (NGRC)

Opgericht
9 juli 1992

Doel

  • Begeleiden van de refractiechirurgie
  • Uitwisselen van ervaringen, internationale contacten
  • Opstellen protocollen, kwaliteitseisen
  • Organiseren van jaarlijks refractiechirurgie symposium

Bestuur
Drs. G.W.S. thoe Schwartzenberg, voorzitter
Dr. A.P.J. Rouwen, secretaris
Dr. J.A.W. Metzelaar-Blok, penningmeester

Secretariaat
Dr. A.P.J. Rouwen, secretaris
E              t.rouwen@eyescan.nl
W           
www.ooglaseradvies.org

Kosten
€100 per jaar

Ledenadministratie:         
NOG
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
T 024-3249044
E nog@oogheelkunde.org

 

 

 

 

Contact

T: 024 - 32 49 044
M: 06 - 52 34 58 45
Bezoekadres:
Trieststraat 1e
6512 CW 
Nijmegen.
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen