Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid (ANVVB)

Doel
Het bevorderen van onderzoek, ook op maatschappelijk gebied, ter voorkoming van blindheid.

Bestuur
Prof. Dr. A.C. Moll, voorzitter
Prof. Dr. J.H. de Boer, secretaris
Dhr. K.J.A. La Heij, penningmeester

Leden
Prof. Dr. C.F.F. Boon, LUMC
Dr. L.I. van den Born, OZR
Prof. Dr. F.W. Cornelissen, UMCG
Prof. Dr. B.J. Klevering, Radboudumc
Dr. E. Kilic, Erasmusmc
Prof. Dr. C.A.B. Webers, MUMC

Secretariaat
Eikenlaan 26, 3941 GR Doorn
Postbus 207, 3940 AE Doorn
E secretariaat@anvvb.nl, W  www.anvvb.nl

Postbank
t.n.v. de penningmeester de heer K.J.A. La Heij
Berkenweg 1, 3941 JA Doorn
T    0343-416120
Rek.nr. NL93 INGB 0000 2690 73

Bank
ABN/AMRO
Postbus 283
1000 EA Amsterdam
Rek.nr. NL70 ABNA 0430 2732 58

Contributie
€ 12,50 per jaar

Contact

T: 024 - 32 49 044
M: 06 - 52 34 58 45
Bezoekadres:
Trieststraat 1e
6512 CW 
Nijmegen.
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen