Lid voor Beroepsbehartiging commissie (BBC)

Naam: NOG
Adres: Domus Medica
Plaats: Utrecht
Contactpersoon: voorzitter BBC (IvanLiempt@amphia.nl)
E-mailadres: nog@oogheelkunde.org.

 

De beroepsbehartiging commissie (BBC) is per direct op zoek naar een nieuw lid.
Herken je jezelf in de volgende omschrijving: een mannelijke oogarts uit een perifeer ziekenhuis (bij voorkeur in loondienst) van buiten de randstad met affiniteit met BBC zaken? En heb je 3 uur per week de tijd om je in te zetten voor de BBC? Stuur dan je CV en een korte motivatie vóór 15 februari 2024 naar nog@oogheelkunde.org.

Inhoud functie
De BBC behartigt de beroepsbelangen van de NOG leden en is actief betrokken, gevraagd en ongevraagd, bij ontwikkelingen in het oogheelkundig werkveld.

De dossiers die op dit moment actief worden opgepakt zijn taakherschikking en substitutie, gezond en veilig werken, normtijden en DBC/DOT.

Het NOG participeert actief in diverse werkgroepen, commissies en raden van de Federatie medisch specialisten. Ook wordt regelmatig overleg gevoerd met de Nederlandse Zorgautoriteit, het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, Optometristen Vereniging Nederland (OVN), Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO), de Oogvereniging, de Nederlandse Unie van optiekbedrijven en het Zorginstituut.

Tijdsinvestering
De BBC vergadert één maal per zes weken op maandag- of woensdagavond. De helft van de vergaderingen vindt digitaal plaats, de fysieke vergaderingen vinden plaats in de Domus Medica in Utrecht. Samen met de voorbereidingstijd, e-mail en overleggen met externe partijen komt de tijdsbelasting op maximaal 2-4 uur per week. De leden nemen zitting in de BBC voor een termijn van 3 jaar, met de mogelijkheid eenmalig 3 jaar te verlengen.

Vergoeding
Het NOG heeft een vacatievergoeding vastgesteld voor het bijwonen van de vergaderingen.

Benoeming
Naar aanleiding van de reacties worden geïnteresseerden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De BBC streeft naar een representatieve vertegenwoordiging van alle oogartsen. Daarbij wordt gelet op interessegebieden en ervaring met beroepsgerelateerde financiële zaken, type instelling, geografische spreiding en leeftijd. Het nieuwe lid wordt door de BBC benoemd.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Irene van Liempt, voorzitter BBC (IvanLiempt@amphia.nl).