Preventie van perioperatieve pulmonale complicaties bij niet-pulmonale chirurgie bij patiënten met een verhoogd risico op pulmonale complicaties

  • Vitreo-retinale chirurgie
 )
Thema(s): 
  • Vitreo-retinale chirurgie
Initiatiefnemer: NVA
Onderdeel van cluster: Perioperatief proces