Centrale Sereuze Chorioretinopathie (CSC)

  • Medische retina
 )
Thema(s): 
  • Medische retina
Initiatiefnemer: NOG - werkgroep Medische Retina

Centrale sereuze chorioretinopathie (CSC) behoort tot de frequentere vormen van retinopathie.
Er is weinig bekend over de exacte pathogenese van CSC, en de laatste jaren is er een wildgroei
aan therapeutische benaderingen beschreven. Doorgaans wordt een onderscheid gemaakt tussen
acute en chronische CSC. Dit “Standpunt centrale sereuze chorioretinopathie” is een beknopte
beschrijving van de aandoening, de rationale voor behandeling, en de beschikbare
behandelopties met hun wetenschappelijke onderbouwing, waarbij een onderscheid zal worden
gemaakt tussen acute en chronische CSC.