Perioperatief traject (commentaarfase)

Eind 2017 is de herziening van de richtlijn perioperatief traject op initiatief van NVA en NVvH gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar.

Met veel genoegen legt de werkgroep u de conceptrichtlijn perioperatief traject voor ter becommentariëring. U kunt uw commentaar in de commentarentabel zetten en deze voor 12 september 2019 sturen naar het NOG bureau, zodat het NOG bestuur de commentaren kan verwerken in 1 reactie. 

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen