Perioperatief traject (commentaarfase)

Eind 2017 is de herziening van de richtlijn perioperatief traject op initiatief van NVA en NVvH gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar.

Met veel genoegen legt de werkgroep u de conceptrichtlijn perioperatief traject voor ter becommentariëring. U kunt uw commentaar in de commentarentabel zetten en deze voor 12 september 2019 sturen naar het NOG bureau, zodat het NOG bestuur de commentaren kan verwerken in 1 reactie. 

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3582 BL Utrecht