Cataract richtlijn zonder infectiepreventie (revisie november 2016)

In de richtlijn cataract (NOG 2013) wordt aangegeven aan welke minimale voorwaarden moet worden voldaan ten aanzien van de infectiepreventie bij een intra-oculaire ingreep. De aanbeveling over de omstandigheden van de operatiekamer heeft tot onduidelijkheden geleid.
Om deze reden heeft het bestuur van het NOG, nadat zij onder meer de WIP heeft gehoord, besloten om de richtlijnmodule infectiepreventie bij Cataractoperaties terug te trekken en te vervangen voor het Standpunt OK-klasse, ook onder richtlijnen te vinden.

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen