Werkgroeplid leidraad medische technologie gezocht

19-10-2022

De Federatie, NVZ en NFU zijn gestart met het ontwikkelen van één allesomvattende “Leidraad Medische technologie” als herziening/actualisering van het Convenant medische technologie en de drie bijbehorende leidraden over medische technologie.

Het NOG zoekt een oogarts met expertise op dit gebied die namens het NOG plaats wil nemen in de werkgroep van de leidraad medische technologie. De werkgroep bestaat uit een ‘actieve schrijfgroep’ die het daadwerkelijke schrijfwerk verricht en een ‘leesgroep’ die de conceptteksten leest en inhoudelijke feedback/input levert. We kunnen als NOG aangeven of het de ambitie is om te participeren in de schrijfgroep of de leesgroep.

Interesse of vragen? Mail dan: nog@oogheelkunde.org