Verzoek: Voorkom inzet thuiszorg door extra aandacht voor druppelinstructie

27-09-2022

Buurtzorg Nederland heeft ons gevraagd mee te denken over zelfredzaamheid van patiënten na een oogoperatie. 
Zij schatten in dat inzet van wijkverpleging in veel gevallen kan worden voorkomen door iets meer aandacht voor thuis druppelen voorafgaand aan de ingreep. 
Vandaar de oproep aan u om hier nog alerter op te zijn en op uw afdeling te kijken of er voldoende aandacht voor is.
Een goed voorbeeld met instructie over oogdruppelen vonden we op de website van Oogziekenhuis Rotterdam.