Verplichte registratie PROM blijft in 2023

Afgelopen jaren is binnen het door VWS geïnitieerde programma Uitkomstgerichte Zorg geëvalueerd welke uitkomstinformatie bijdraagt aan het leren en verbeteren en samen beslissen met de patiënt met cataract. Een van de adviezen die hieruit volgde is dat de huidige indicatoren 3a-3d (de PROM Catquest) een beperkte meerwaarde hebben, omdat onvoldoende wetenschappelijk bewezen is dat deze gebruikt kunnen worden bij de indicatiestelling. Daarnaast missen essentiële vragen over bijvoorbeeld lichtverstrooiing en kan de PROM niet goed gekoppeld kunnen worden aan patiëntkenmerken. Op basis van dit zeer recent geautoriseerde advies heeft het NOG het terugtrekken van de indicatoren 3a-3d direct aangevraagd. En helaas stemt ZN niet in met het schrappen van de PROM-indicatoren uit de set 2023. Wij zullen de komende tijd in gesprek gaan welke wijzigingen er voor de transparantiekalender voor verslagjaar 2024 wenselijk en mogelijk zijn.

Het besloten gedeelte van de website is alleen toegankelijk met een DOC-access inlogaccount.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-access inloggegevens aan.