Vernieuwingen in de cataractregistratie

26-01-2023

De cataractregistratie is vernieuwd! Zowel de handmatige registratie is doorontwikkeld, als ook het dashboard. Daarnaast is het mogelijk om een instellingsbreed rapport beschikbaar te maken. We vertellen u hier meer over in dit nieuwsbericht.

Doorontwikkeling handmatige registratie

Om de handmatige registratie zo goed mogelijk te ondersteunen, hebben DHD en het NOG de registratiepagina verbeterd. Zo hoeft u minder te klikken (keuzeoptie ‘Geen’ deselecteert automatisch bij selectie andere keuzeoptie), is de registratie met het toetsenbord geoptimaliseerd en is de korte lag time voor het automatisch opslaan weggehaald.

Geautomatiseerde aanlevering verder uitgerold

Door verdere verbetering van de geautomatiseerde aanlevering is het eenvoudiger geworden om over te stappen van handmatige registratie naar geautomatiseerde aanlevering. Inmiddels zijn 17 instellingen die hiervan gebruik gaan maken, wat de registratielast sterk verminderd voor de oogarts. Geautomatiseerd aanleveren is mogelijk uit EPD’s van Chipsoft, Epic en SAP. Wilt u hier ook gebruik van maken, dan kunt u contact opnemen met info@dhd.nl.

Doorontwikkeling dashboard

Ook het dashboard is vernieuwd. Naast een aanscherping van het uiterlijk van het rapport, zijn de volgende functionele doorontwikkelingen beschikbaar gekomen:

  • Operateurs kunnen ook de resultaten van hun eigen operaties in andere zorginstellingen inzien (op geaggregeerd niveau). Hierdoor kunnen AIOS hun resultaten over het verloop van hun opleiding in verschillende instellingen volgen en kunnen oogartsen voor herregistratie ook hun operaties bij eerdere werkgevers inzien.
  • Daarnaast is een nieuw tabblad gemaakt met informatie over het aandeel patiënten dat aan twee ogen is geopereerd (Figuur 1). Ook maakt het tabblad inzichtelijk wat de tijdsduur is tussen de twee operaties, en welk aandeel van de patiënten aan twee ogen op dezelfde dag is geopereerd. Dit niet alleen voor de eigen resultaten, maar ook die van de eigen instelling en landelijk.
Figuur 1. Screenshot nieuw tabblad Twee ogen geopereerd

Nieuw instellingsbreed rapport beschikbaar

Naast het dashboard is nu ook het instellingsbreed rapport beschikbaar. Deze geeft globaal dezelfde informatie als het dashboard, maar alleen op de niveaus ‘Eigen instelling’ en ‘Landelijk’ – en dus niet op niveaus ‘Eigen’ (de resultaten van de individuele oogarts) en ‘Eigen peergroep’ (alleen op verzoek zichtbaar voor zorgaanbieders met meerdere locaties). De oogartsen binnen een zorginstelling besluiten zelf of zij dit rapport binnen hun instelling naast het dashboard in gebruik willen nemen. De oogartsen zijn hierin in de lead, conform de gemaakte doorlopende afspraken; lokaal beheerders mogen het rapport alleen beschikbaar stellen met het akkoord van de oogartsen. Het instellingsbreed rapport is voor Operateurs en Ondersteuners te bereiken via http://cataract.dhd.nl en direct via http://cataract-instellingsbreed.dhd.nl

Heeft u vragen?

Meer informatie over de cataractregistratie is te vinden in de gebruikershandleiding van de cataractregistratie. Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u in onze FAQ’s. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze e-mail, dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk van DHD (info@dhd.nl). Mocht u aanvullende doorontwikkelwensen hebben, dan kunt u die kenbaar maken aan het NOG en DHD (nog@oogheelkunde.org).