Update Juiste Oogzorg op de juiste plek

10-03-2022

Om Juiste Oogzorg op de Juiste Plek vorm te geven door middel van een prestatieregulering voor de optometrist, zijn de afgelopen maanden weer stappen gezet. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kwam eind 2021 tot de conclusie dat zij op dit moment geen uitspraak kunnen doen over de financiële inbedding van optometrische eerstelijns zorg. De duiding van optometrie, die in 2008 door het Zorginstituut is opgesteld, moet eerst verder worden uitgewerkt. Het gaat hierbij om de precieze inhoud, verantwoordelijkheidsverdeling en de kwaliteitsborging van de optometrische zorg. VWS heeft aan het Zorginstituut gevraagd dit op te pakken.  

Om die reden is er door VWS een verzoek bij het Zorginstituut neergelegd om duidelijkheid te verschaffen over de duiding uit 2008. Het Zorginstituut is in december 2021 met de adviesvraag begonnen en de eerste gesprekken met het NOG hebben al plaatsgevonden. Uit deze gesprekken is een project voortgekomen. De doelstelling van het project is het oplossen van het vraagstuk rond de bekostiging en taakherschikking in de oogzorg. Het effect van het project: dat oogheelkundige zorg voor mensen met bepaalde niet acute oogheelkundige klachten in de eerste lijn kan worden vormgegeven met behoud van kwaliteit van zorg en verbetering van de toegankelijkheid van zorg. Het Zorginstituut heeft bij de eerste bijeenkomst de betrokken partijen (Oogvereniging, OVN en NOG) gevraagd het zorgproces in kaart te brengen waarbij de bevoegd- en bekwaamheden van de optometrist helder worden beschreven en aandacht is bij de implementatie voor de kwaliteitsborging. De OVN, Oogvereniging en het NOG hebben de eerste afspraak gemaakt om te onderzoeken op welke wijze het proces transparant in kaart gebracht kan worden. Indien de exacte handelingen en de context waarin deze handelingen door de optometrist worden uitgevoerd duidelijk zijn omschreven dan zal het Zorginstituut onderzoeken of de huisartsen (een deel) van deze handelingen ook tot hun arsenaal rekenen.