Twee NOG leden benoemd tot erelid

30-06-2022

Op 30 juni j.l. zijn prof. dr. Jan van Meurs en drs. Tjeerd de Faber door de Algemene Ledenvergadering van het NOG benoemd tot ereleden van de vereniging.

Van Meurs heeft tientallen jaren het wetenschappelijke gedeelte van het NOG congres gedragen en mede georganiseerd. Van Meurs was militair arts in Libanon, oogarts op Curaçao en research fellow aan het Doheny Eye Institute in Los Angeles. In 1989 startte hij bij het Oogziekenhuis Rotterdam. In 1990 promoveerde hij op het proefschrift Ocular findings in sickle cell disease on Curacao. In 2005 volgde zijn aanstelling als bijzonder hoogleraar Oogheelkunde, in het bijzonder vitreoretinale chirurgie, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn aandachtsgebieden in de oogheelkunde betreffen endoftalmitis en sikkelcelretinopathie.

De Faber heeft zich vele jaren inzet voor een verbod op consumentenvuurwerk. Daarnaast was hij jarenlang president van de Europese oogartsenvereniging (SOE). De Faber is werkzaam als kinderoogarts in het oogziekenhuis Rotterdam. Hij specialiseerde zich in oogheelkunde in de jaren ’80 en is tevens Tropenarts. Zijn expertise draagt hij nog altijd met veel bezieling over op menig oogarts in opleiding, alsook op fellows en oogartsen vanuit de hele wereld. De Faber is tevens benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.