Terugkoppeling regioavonden 2023

03-05-2023

Dit voorjaar hebben we 6 regiobijeenkomsten georganiseerd. Daarin hebben we toegelicht met welke onderwerpen het NOG bezig is en we hebben geïnventariseerd wat onze leden bezighoudt. Diverse vraagstukken kwamen aan de orde. Daarbij hebben we ook mogelijke oplossingen en acties met elkaar besproken.

54 oogartsen bezochten in maart en april onze jaarlijkse regiobijeenkomsten. Daarin bespraken we onder andere de uitkomsten van de NOG enquête, de betekenis van het Integraal Zorgakkoord voor oogartsen, de betaaltitel optometrie in de 1e lijn en de ontwikkelingen in het zorglandschap. Maar we hebben ook geïnventariseerd wat oogartsen in de verschillende regio’s bezighoudt. Het leverde levendige gesprekken op, waarin diverse vraagstukken op tafel kwamen. De meest genoemde hebben we hieronder samengevat.

Juiste zorg op de juiste plaats
In alle regio’s zijn initiatieven ontwikkeld om een deel van de oogheelkundige zorg te verplaatsen naar de 1,5e lijn. In sommige regio’s is dat lastig vanwege een tekort aan optometristen. We bespreken dit in ons regulier overleg met de Optometristen Vereniging Nederland.

Spoed en ANW-diensten
In bijna alle regio’s doen de ZBC’s niet mee aan de diensten van ziekenhuizen. Zij zijn alleen voor hun eigen patiënten bereikbaar. Gevraagd wordt of het NOG iets kan doen om de oogartsen uit de ZBC’s te betrekken bij de dienstenstructuur, mede omdat het aantal spoedpatiënten toeneemt. We gaan dit bespreken met Zelfstandige Klinieken Nederland.

Oogheelkundige opleiding
De deelnemers constateren dat jonge oogartsen het vak tijdens de opleiding niet meer in de volle breedte meekrijgen. Met name basisvaardigheden worden hierdoor soms onvoldoende aangeleerd. Oogartsen ook opleiden in ZBC’s zou een oplossing kunnen zijn. Dit punt hebben we aan het Concilium Ophthalmologicum meegegeven.

Toekomst oogheelkundige zorg
Natuurlijk hebben we het ook over de toekomst van de oogheelkundige zorg gehad. De vergrijzing, de verschuiving van zorg naar ZBC’s, digitalisering en artificial intelligence gaan daar een grote rol in spelen. De werkzaamheden van oogartsen zullen hier zeker door veranderen. Dit vraagt om een toekomstverkenning voor de oogheelkundige zorg over 20 jaar. Daar gaan we dan ook mee aan de slag. Daarbij zullen we ook overleggen met zorgverzekeraars over de organisatie van de oogheelkundige zorg in de toekomst.

We kijken terug op geslaagde avonden en hebben samen geconstateerd dat de regiobijeenkomst een goed middel is om elkaar te informeren en op te halen wat er speelt in de regio. We zullen dit in 2024 dan ook zeker herhalen.