Stand van zaken implementatieproblemen bilaterale simultane cataractchirurgie

06-07-2023

De richtlijn Cataract is op initiatief van het NOG in de periode tussen 2019-2021 herzien. Zoals bekend is in de nieuwe richtlijn o.a. de module ‘Tijdbestek tussen twee cataractoperaties’ opgenomen. In deze module wordt gesteld dat indien bilaterale simultane cataractoperaties gepland worden, Deze beschouwd en behandeld dienen te worden als twee afzonderlijke procedures, conform de principal practice guideline for bilateral surgery.

Aanpassingen om te werken conform de principal practice guideline for bilateral surgery omvatten onder meer het gebruik van een nieuwe instrumentenset, gesteriliseerd in een aparte sterilisatiecyclus dan die van de set die gebruikt werd tijdens de ingreep aan het eerste oog. Ook dienen producten die tijdens de tweede operatie gebruikt worden (zoals disposable instrumenten, visco-elasticum, BSS en Cefuroxim) uit andere productie-batches afkomstig te zijn dan bij de operatie van het eerste oog. Deze logistieke aanpassingen zijn reeds gedefinieerd en toegepast in de BICAT-NL studie. De lokale en brede implementatie van deze werkwijze in Nederland blijkt meer uitdagingen met zich mee te brengen dan verwacht. Het NOG is hierover al enige tijd met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA) in gesprek. Vanuit het NOG zijn we van mening dat het in de implementatiefase belangrijk is om voorzichtig en zorgvuldig te starten met bilaterale simultane cataractchirurgie. De NVZA acht de logistieke uitdaging niet in verhouding tot de vereiste veiligheid. Helaas hebben de gesprekken nog niet geleid tot een sluitende oplossing. De hick-ups van deze implementatie worden momenteel meegenomen bij een implementatie studie, gefinancierd door ZonMW. Het is geen vereiste om als instelling bilaterale simultane cataractchirurgie aan te bieden. In het webinar simultane bilaterale cataractchirurgie is aandacht besteed aan praktische tips voor de implementatie. Hopelijk volgt er binnenkort meer nieuws.