Regioavonden BBC en NOG bestuur 2023

27-02-2023

We horen graag wat onze leden bezig houdt en tegen welke zaken oogartsen in de regio aanlopen. Daarom organiseren we voor NOG-leden in maart weer regiobijeenkomsten op locatie.

Tijdens de regiobijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Terugkoppeling uitkomst NOG enquête.
  • Wat betekent het Integraal Zorgakkoord voor de oogartsen?
  • Update over betaaltitel optometrie in de 1e lijn. Terugkoppeling vanuit de regio: welke initiatieven lopen er en welke knelpunten worden ervaren? Zijn de NOG handreikingen ondersteunend (wat wordt gemist)?
  • Kort overzicht van de ontwikkelingen in het zorglandschap. Hoe zien de aanwezigen de rol van de oogarts? Samen met andere professionals en ook in relatie met e-health.

Hier ziet u een overzicht van de geplande data:

LocatieDatum van 18.30 – 21.30 uur
Hoofddorpmaandag 20 maart
Dordrechtdinsdag 21 maart
Assenwoensdag 22 maart
Houtenmaandag 27 maart
Apeldoornwoensdag 29 maart
Roermondwoensdag 12 april

Ontvangst is tussen 18.30-19.00 uur met een lichte maaltijd. Het inhoudelijke programma start om 19.00 uur. Van 20.30-21.30 uur is er gelegenheid om informeel na te praten. Klik hier om u aan te melden.

De regioavond is met twee punten geaccrediteerd.