Samen beslissen met de keuzekaart

09-01-2023

Het NOG acht het gebruik van keuzekaarten van groot belang wanneer er verschillende behandelmogelijkheden voor de patiënt zijn. Daarom heeft het NOG geparticipeerd in een project dat zich richtte op een betere toepassing van keuzekaarten bij de behandeling van patiënten. Voor de oogheelkunde zijn deze keuzekaarten beschikbaar.

Klik hier om de infographic in te zien. U leest hierin meer over de meerwaarde van de keuzekaarten en hoe deze te gebruiken bij beslismomenten. Het eindrapport Disseminatie en implementatie keuzekaarten kunt u hier inzien.