Richtlijn Prematuren retinopathie (ROP) aangepast

26-01-2024

De richtlijn Prematuren retinopathie (ROP) is herzien en de aangepaste versie is te vinden op de richtlijnendatabase: Richtlijn Prematuren retinopathie (ROP). In de infographic kunt u zien wat er in de richtlijn ROP aan bod komt en u kunt gericht doorklikken naar de aanbevelingen van de betreffende modules.

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van deze richtlijn?
De richtlijn beschrijft de criteria en het schema voor screening en behandeling. De indicatie voor behandeling met intravitreale injectie en laser is gedefinieerd, alsmede de consequenties voor follow up. Er is aandacht voor de invloed van zuurstof en Hb op de progressie van pre-plus ROP. Tot slot zijn er modules opgenomen over de organisatie van zorg en het informeren van ouders / verzorgers.

E-learning (REP)
Er wordt momenteel een elearning (REP) ontwikkeld over de belangrijkste punten uit de richtlijn. Met deze REP kunt u makkelijk en op een interactieve manier kennis over dit onderwerp eigen maken. Op het moment dat deze beschikbaar is wordt u daar via de nieuwsbrief over geïnformeerd.

Samenwerking
De richtlijn is ontwikkeld door het NOG, in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), patientenvereniging Care4Neo en de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Namens het NOG hebben Prof. dr. N.E. (Nicoline) Schalij-Delfos (voorzitter), Dr. A.J. (Arlette) van Sorge, Drs. I.L.A. (Irene) van Liempt, Dr. F.T. (Frank) Kerkhoff, Drs. S.J.R. (Stefan) de Geus, Drs. K. (Kasia) Trzcionkowska, Drs. E. (Elke) Kraal-Biezen hiervoor in de werkgroep plaatsgenomen. Wij willen alle werkgroepleden hartelijk bedanken voor de inzet en de betrokkenheid bij de totstandkoming van deze herziening.

Bijlagen