Richtlijn diabetische retinopathie is herzien

13-03-2023

In de afgelopen jaren zijn aanzienlijke vorderingen gemaakt in diagnostiek en behandeling van diabetische retinopathie en ook op het gebied van screening zijn eveneens nieuwe inzichten verkregen.

Met name op het gebied van de behandeling middels intravitreale injecties zijn veel studies verricht naar bestaande en nieuwe medicatie. De richtlijn Diabetische retinopathie is daarom deels herzien:

De standpunten ‘diabetisch macula oedeem’ en ‘Diabetische retinopathie screening (geautomatiseerd) met klasse IIa EC-geregistreerde medical devices’ komen hierbij te vervallen.  

Veel dank aan Manon van Hecke (voorzitter), Sandra Smeets en Yvonne de Jong-Hesse die namens het NOG aan de werkgroep hebben deelgenomen.