Resultaten evaluatie NOG congres

20-10-2023

We hebben onze leden gevraagd naar hun mening over het NOG-congres dat in juni is gehouden. Naast complimenten voor de inhoud van het programma, en de grotere betrokkenheid van werkgroepen daarbij, worden er natuurlijk ook aandachtspunten genoemd.

Van 21 tot en met 23 juni 2023 vond ons jaarlijkse NOG congres plaats. Dit evenement willen we goed laten aansluiten op de wensen en behoeften van onze leden. Daarom hebben we na afloop een enquête verstuurd met een aantal vragen over het congres. 136 leden hebben deze enquête ingevuld: 119 oogartsen, 10 a(n)ios en 7 overige leden. Daarnaast hebben we de evaluaties van de cursussen meegenomen. Die hebben 479 leden ingevuld.

Tevreden over doel en inhoud
De meerderheid van de respondenten is over het algemeen tevreden over het congres en vindt dat het bijdraagt aan de onderlinge verbondenheid van de oogartsen in Nederland. Dat is ook een belangrijke doelstelling van dit evenement. Daarnaast zijn er complimenten voor de inhoud van het congres. Met name de cursussen en de mystery cases scoren hoog. We hebben de werkgroepen dit jaar meer betrokken bij de inhoud van het programma en dat wordt positief gewaardeerd. Dit zullen we dan ook voortzetten bij de komende jaarcongressen.

Aandachtspunten
Natuurlijk worden er ook aandachtpunten genoemd. Zo vinden veel respondenten bijvoorbeeld dat er niet voldoende tijd was voor discussie en vragen en vindt niet iedereen de locatie van het congres geschikt. Ook worden de lezingen door buitenlandse experts minder gewaardeerd. Als gemiste onderwerpen noemen respondenten onder andere sessies door de Landelijke Vereniging van Arts-Assistenten Oogheelkunde, tips & tricks voor het EPD, diversiteit en inclusie, en onderwerpen op het gebied van praktijkvoering en kwaliteit.

Moderniseren inschrijving
Uiteraard nemen we de aandachtpunten zo veel mogelijk mee bij de organisatie van het volgende NOG congres. Daarnaast hebben we de intentie om een betaalmodule aan de website toe te voegen.